Annons i GP 10/9

Birgitta Jonsson lämnade oss 2014-08-31. Hon genomgick en lyckad operation mot cancer men avled oväntat 5 dagar senare av okänd anledning. Birgitta var mycket omtyckt bland kollegor och vänner. Det är med stor sorg och saknad som vi minns dig!

Begravning har ägt rum i Smyrnakyrkan Göteborg 2014-09-19. Varmt tack till alla! Bilder finns här.

Gravsättning har skett på Tåns kyrkogård vid Danska vägen / Ingeborgsgatan. Gravplats 8, A P Larssons familjegraf.

Minnesgåva kan skickas till Läkarmissionen Tel 08-620 02 00


Informationen om Studium på denna sida gäller inte längre.

Studium Komvux
Besöksadressen till skolan är: Styrmansgatan 21 B
 Telefon till lärarrum 310 :  031/ 367 32 25 eller 0768-72 32 42

Studium Styrmansgatan
    Här får du information om kurserna 2008-2009
Datorkunskap och Matematik kurs E samt PIM för Expeditionen
  birgitta.jonsson@educ.goteborg.se
Telefon 0768-72 33 42