Mål och Betygskriterier

För att betyg skall sättas gäller att:


Inlämningsuppgifterna skall vara klara

För betyg minst G skall tre prov vara gjorda, ett för varje kapitel 

Dessutom skall ett slutprov göras
för betyg  - IG, G, VG eller MVG.

Till huvudsidan för Matematikkursen