Läromedel
Inlämningsuppgifter
Datorkunskap Upplägg
Teori
Filhantering
Word
Excel
Internet
Uppgift nr 1

Uppgift nr 2

PowerPoint
Uppgift
Exempel nr 2
Exempel nr 3
Länkar
Den virtuella floran

Till huvudsidan