Betyg

Mål och Betygskriterier

För att betyg skall sättas gäller att:

Inlämningsuppgifterna skall vara inlämnade
Vid låg frånvaro skall dessutom ett slutprov göras
för betyget G.
För betygen VG och MVG
skall alltid ett prov göras 

Till huvudsidan för Kursen