Begravningsgudstjänst för

Birgitta Jonsson

ägde rum den 19 september 2014
i Smyrnakyrkan i Göteborg.
För allt vänligt deltagande, alla vackra blommor och övrig hedersbevisning, vårt varma tack.